Basisschool Bijenveld

Leuth Idee initieert en ondersteunt het opzetten van ideeën die door leerlingen van basisschool het Bijenveldt worden aangedragen om jong en oud met een activiteit bij elkaar te brengen. Op dit moment is school betrokken om samen met de leerlingen een project te bedenken die zij zelf gaan organiseren en ten uitvoer gaan brengen. Leuth Idee stelt een bijdrage beschikbaar zodat zij hun gekozen project ook kunnen verwezenlijken.

Terugblik afgelopen periode

Afgelopen periode heeft Leuth Idee een financiële bijdrage geleverd aan:

Peutercafe Leuth:
Het is een open ontmoetingsmogelijkheid waar jonge ouders, gastgezinnen, opa’s en oma’s uitgenodigd worden om te komen. Naast kennismaken en het verkrijgen van een groter sociaal netwerk binnen het dorp Leuth, is ook preventie een vaststaand item op deze ochtenden. Daarvoor proberen ze zoveel mogelijk het criterium te hanteren: voor Leuth, door Leuth. Zij vragen vrijwilligers met deskundigheid, professionals op allerlei gebieden aan om wat over hun werk cq thema te komen vertellen. Informatie over thema’s als: peuterpuberteit, EHBO, logopedie, muziek, voorlezen, verantwoord speelgoed, buitenactiviteiten, enz, enz.
De informatie over deze activiteiten staan vooraf altijd in o.a. de Rozet en Gemeentenieuws, verschillende sites. Het is een openbare, dorpse activiteit.

Jeugdcarnaval 2018:
Al een aantal jaren organiseert de jeugdcommissie van de Sokkenummers, eens per jaar een jeugdpronkzitting. Tijdens deze zitting wordt de nieuwe jeugdprins bekend gemaakt, er zijn optredens van onder andere de dansgarde, het jeugdorkest, etc. Kortom, een middag voor de jeugd, door de jeugd van Leuth. Maar daarnaast is het ook een mooie middag voor volwassenen van Leuth. Zij proberen elk jaar steeds meer mensen van Leuth te betrekken bij dit mooie spektakel en zijn op zoek naar leuke, mooie acts van buitenaf waar zowel jong als oud van kan genieten.

Bloembollenpoten 2017-2018:
Om het dorp te verfraaien met mooie bloemen wordt er meermaals in het jaar op diverse plekken bloembollen gepoot. Leuth Idee heeft net zoals voorgaande jaren ook ditmaal weer de betaling van de bloembollen gedaan. De bloemen zullen in het voorjaar weer gaan bloeien.

Griezeltocht:
De organisatie van de inmiddels landelijk bekende Griezeltocht in Leuth heeft een verzoek gedaan bij Leuth Idee om een bijdrage voor in het jaar 2018 een extra attractie te kunnen inzetten/kopen om de Griezeltocht nog spectaculairder te laten worden. Leuth Idee heeft een bedrag toegezegd om dit initiatief te ondersteunen.

‘t Kookhus:
Het Kookhus brengt al enkele jaren op positieve wijze mensen bij elkaar rondom koken en samen eten in het Kulturhus. Bij de start van dit mooie initiatief is destijds Leuth Actief betrokken geweest. Om de continuiteit van het initiatief ook voor komende tijd te kunnen waarborgen heeft Leuth Idee, mede op verzoek van de gemeente, eind 2017 een financiele bijdrage gegeven.

Koningsspelen:
Jaarlijks worden de Koningsspelen voor de jeugd van Leuth georganiseerd door een groep vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben zij de invulling deels overgelaten aan een professionele outdoor company die activiteiten organiseert waar zowel jong als oud plezier aan hebben beleefd. Leuth Idee heeft ook dit initiatief ondersteunt met een financiele bijdrage.