aanvragen

1.1 Aanvraagcriteria

Als u bij ‘Leuth Idee’ een aanvraag doet voor een activiteit, is het volgende van toepassing:

 • De activiteit bevordert de sociale cohesie van de inwoners van Leuth;
 • De activiteit is toegankelijk voor alle inwoners van Leuth (van jong tot oud);
 • Het maximale bedrag voor een aanvraag bedraagt over het algemeen 150 euro;
 • Bij grotere projecten kan in uitzonderlijke gevallen van het maximale bedrag worden afgeweken;
 • Het betreft in principe een eenmalige bijdrage;
 • De bijdrage wordt gezien als een stimulering;
 • De bijdrage wordt gezien als een garantstelling;

Voorwaarden voor de aanvrager:

 • Aanvrager dient met de betreffende activiteit(en) geen winstoogmerk na te streven.
 • Aanvrager dient vooraf kenbaar te maken op welke wijze er actie wordt ondernomen om zelf opbrengsten (geld of sponsoring in natura) te generen en dient binnen Leuth reclame te maken voor de betreffende activiteit, met vermelding van ‘Leuth Idee’.
 • Nadat de activiteit is gerealiseerd, ontvangt Leuth Idee een kort verslag op het gebied van financiën en eventuele bevindingen met betrekking tot de activiteit (meevallers, tegenvallers, verbeterpunten, etc.), indien mogelijk ondersteund door één of meerdere foto’s.
 • De aanvrager zorgt voor een specificatie (nota’s) van het bestede geldbedrag.
 • Indien blijkt dat het verstrekte geldbedrag niet volledig is besteed, dient het restant van de toegekende bijdrage te worden teruggestort aan Leuth Idee (onderdeel van de garantstelling).

1.2 De procedure

Als u een aanvraag indient, dan bekijken we eerst of die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Vervolgens hoort u zo spoedig mogelijk of we groen licht kunnen geven voor een financiële bijdrage.
Mocht een aanvraag kleine aanpassingen nodig hebben om alsnog positief beoordeeld te kunnen worden, dan helpen we u daar graag bij.

Nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, bieden we u de mogelijkheid om onder het genot van koffie of thee nog even op de activiteit terug te kijken en de laatste formaliteiten af te ronden.

‘Leuth Idee’ komt op regelmatige basis samen in het Kulturhus in Leuth.