Home

Wat is Leuth Idee?

‘Leuth Idee’ (voorheen ‘Leuth Actief’) is een platform van en voor inwoners uit Leuth. ‘Leuth Idee’ ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Berg en Dal om mensen met ideeën met elkaar in contact te brengen en indien mogelijk een eenmalige (kleine) financiële impuls te geven aan voor Leuth interessante initiatieven. De afgelopen jaren zijn verschillende leuke activiteiten ondersteund, zoals Jeugdcarnaval, de Koningsspelen, Burendag, het Kookhus, yoga & meditatie en het planten van fruitbomen en bloembollen in het dorp.

Waarom Leuth Idee?

‘Leuth Idee’ ondersteunt initiatieven die de onderlinge band van de mensen in Leuth bevorderen, en het dorp nog leuker, mooier en gezelliger kunnen maken. Daarbij ligt het initiatief bij u. U organiseert een activiteit, ‘Leuth Idee’ kan een ondersteunende financiële bijdrage leveren.

Onze werkwijze

Iedere inwoner van Leuth met een inspirerend idee voor het dorp kan bij ‘Leuth Idee’ aankloppen en een aanvraag doen voor een kleine financiële bijdrage. Waar nodig helpt ‘Leuth Idee’ bij contact met gemeente en andere maatschappelijke instanties, maar initiatief en uitvoering blijft steeds bij de inwoners zelf.’Leuth Idee’ beoordeelt de aanvraag aan de hand van een aantal criteria. Voldoet de aanvraag hieraan, dan kan het idee rekenen op een bijdrage.

Contact

Heeft u een idee? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Heeft u een idee voor een activiteit? Stuur uw (aan)vraag naar het e-mailadres: leuth.idee@gmail.com. We zien uw enthousiaste ideeën met plezier tegemoet!

Meer over ´Leuth Idee´? Kijk ook eens op onze Facebook-pagina.